\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage{czech}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\author{\huge{Leoš Maršálek}}
\title{\Huge{\textbf{VoIP}} \\~\\~\\ \huge{\textit{Analýza signalizace SIP\\~\\}}}
\begin{document}
\maketitle
\thispagestyle{empty}
\newpage
\section{Zadání:}
Pomocí programu Ethereal\footnote{www.ethereal.org} odchytněte telefoní provoz na lokální síti. Proveďte analýzu signalizace a popište signalizační zprávy

\section{Stručná charakteristika SIP signalizace}
Sip signalizace je jednodušší než H.323. Vznikla od výrobců IP telefonů, kterým se nechtělo implementovat náročnější standartizovanou H.323. Sip má textové ASCII hlavičky a proto pro jejich čtení není potřeba překladače.Signalizace Sip pracuje na nespolehlivém spojení (UDP\footnote{User Datagram Protocol}).
\section{Postup měření}
Programem Ethereal jsme odchytávali pakety, které vysílala a přímamala stanice s IP adresou 158.196.151.202. Odchycené pakety jsme dále analyzovaly v programu Ethereal.

\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Zdrojová IP}&\textbf{Cílová IP}&\textbf{Zpráva}\\
\hline
202&84& Request Invite Sip:220\@158.196.251.84:5060\\
84&202& Status Trying\\
84&202& Status Trying with session description\\
84&202& Status Status Ringing\\
84&202& Status OK with description\\
202&84& Request ACK Sip:220\@158.196.215.84:5060\\
202&84& Request BYE Sip:220\@158.196.215.84:5060\\
84&202& Status OK with description\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\subsection{Význam zpráv}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|p{6cm}|}
\hline
\textbf{Zpráva}& \textbf{Význam}\\
\hline
Request Invite Sip:220\@158.196.251.84:5060& Žádost o spojení Sip:220 určuje volané číslo za \@ je IP adresa GK včetně portu.\\
Status Trying & Čeká na další Status\\
Status Ringing & Vyzvánění\\
Status OK & Potvrzení \\
Request BYE & ukončení volání\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\section{Shrnutí}
V čase 0.00000 přišla na GP žádost o spojení. v 0,392727 GP odpověděl vyzváněním. V 1.94500 došlo k vyzvednutí hovoru. Ukončení hovoru požádala stanice 202 GP v 2.900341, a ten jí odpověděl kladně v 3.112696.
Hovor si vyžádala stanice 202 a také jej ukončila. Stanice 202 volala číslo 220 jemuž náležela stanice s IP adresou 158.196.215.203. GP měl IP adresu 158.196.215.84 a stanice 202 měla IP adresu 158.196.215.203.
\subsection{Poznámka}
Odchyt paketů probíhal na stanici 202, proto zde nejsou signalizační zprávy na stanici 220.

\section{Použitý software}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|}
\hline
Ethereal\\
\LaTeXe\\
VIM\\
Gimp\\
\hline
\end{tabular}

\end{center}
Soubor se zachycenými daty je ke stažení na \emph{www.goro.pes.cz/download/voip\_sip.zip}\\~\\
\tiny{Tento dokument byl vytvořen pomocí \LaTeXe dne \today{}.

\section{Struktura spojení}
\begin{center}
\begin{figure}[h]
\includegraphics[width=10cm]{1.eps}
\caption{Struktura spojení}
\end{figure}
\end{center}


\end{document}