\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage{czech}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\author{\huge{Leoš Maršálek}}
\title{\Huge{\textbf{VoIP}} \\~\\~\\ \huge{\textit{Analýza signalizace H.323\\~\\}}}
\begin{document}
\maketitle
\newpage
\section{Zadání:}
Pomocí programu Ethereal\footnote{www.ethereal.org} odchytněte telefoní provoz na lokální síti. Proveďte analýzu signalizace a popište signalizační zprávy

\section{Postup měření}
Programem Ethereal jsme odhytávaly pakety které byly určeny pro Gatekeeper (\mbox{158.196.251.38} a pro dva telefony Siemens s adresami \mbox{158.196.251.205} a \mbox{158.196.251.202}. Odchycené pakety jsme uložily do souboru a dále jsme analyzovali signalizační zprávy.

\section{Analyza H.323}
Postup vytváření a ukončení spojení mezi telefony s využitím Gatekeepera. Pro zkrácení IP\footnote{Internet Protocol} adresy je uváděna pouze poslední část IP adresy.\\
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|l|}
\hline
\textbf{Zdrojová adresa} & \textbf{Cílová adresa} & \textbf{Zpráva} \\
\hline
158.196.251.205&158.196.251.38&RAS Admition Request\\
158.196.251.38&158.196.251.205&RAS Admition Confirm\\
158.196.251.205&158.196.251.202&SYN\\
158.196.251.202&158.196.251.205&SYN ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&CS Setup Logical Channel\\
158.196.251.202&158.196.251.205&ACK\\
158.196.251.202&158.196.251.205&CS Call proceeding\\
158.196.251.205&158.196.251.205&ACK\\
158.196.251.202&158.196.251.205&CS Conect\\
158.196.251.202&158.196.251.205&Terminal Capability Set\\
158.196.251.202&158.196.251.205&Master Slave Determination\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Terminal Capability Set\\
158.196.251.202&158.196.251.205&ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Master Slave Determination\\
158.196.251.202&158.196.251.205&Terminal Capability Set ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Terminal Capability Set ACK\\
158.196.251.202&158.196.251.:205&Masters Slave Determination ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Masters Slave Determination ACK\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\begin{center}

\begin{tabular}{|c|c|l|}
\hline
\textbf{Zdrojová adresa} & \textbf{Cílová adresa} & \textbf{Zpráva} \\
\hline
158.196.251.202&158.196.251.205&Close Logical Channel\\
158.196.251.205&158.196.251.202&ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Close Logical Channel ACK\\
158.196.251.202&158.196.251.205&End Sesion Command\\
158.196.251.202&158.196.251.205&FIN ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&ACK\\
158.196.251.202&158.196.251.205&CS Relase Complete\\
158.196.251.205&158.196.251.202&Close Logical Channel\\
158.196.251.202&158.196.251.205&ACK\\
158.196.251.205&158.196.251.202&End Sesion Command\\
158.196.251.205&158.196.251.38&RAS Disengage Request\\
158.196.251.38&158.196.251.205&RAS Disengage Confirm\\
158.196.251.205&158.196.251.38&RAS Registration Request\\
158.196.251.38&158.196.251.205&RAS Registration Confirm\\
\hline
\end{tabular}

\end{center}
\subsection{Popis zpráv}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|l|}
\hline
\textbf{Zprava}&\textbf{Vysvětlení}\\
\hline
ACK&Potvrzení přijetí\\
SYN&Synchronizační paket\\
RAS Admition Request & Požadavek na registraci u GP\footnote{Gatekeeper}\\
RAS Admition Confirm & Potvrzení registrace GP\\
CS Setup Logical Channel & Sestavení logického kanálu\\
CS Call Proceeding & Sestavení volání\\
CS Alerting Open Logical Channel & Vyzvánění\\
CS Connect & Vyzvednutí\\
Close Logical Channel & zavření logického kanálu\\
Close Logical Channel ACK&Potvrzení uzavření.\\
CS Relase Complete & Uzavření logického kanalu je kompletní\\
RAS Registration Request & Požadavek na odhlášení z GP\\
RAS Registration Confirm & Potvrzení z GP\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\section{Shrnutí}
V čase 0.0000 telefon s IP adresou 158.196.251.205 požádal GP o registraci a ten mu ji v čase 0.017228 potvrdil. V čase 0.085442 Se začalo budovat TCP\footnote{Transmision Control Protokol} spojení s telefonem s IP adresou 158.196.251.205. V 0,270705 poslala stanice s IP adresou 158.196.251.202 zprávu o výstabě spojen \texttt{Call Proceeding}. O 0,4s později (0,633349) poslala ta samá stanice zprávu o vyzvánění (\texttt{Alerting}).  Asi po 17 vteřinách došlo u stanice 202 k vyzvednutí a ta poslala správu \texttt{Connect}. Po 4 vteřinách hovoru (22,788962) ta samá stanice poslala zprávu o uvolnění spojení \texttt{Relase complete}.
\newpage
\section{Struktura komunikace}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics{1.eps}
\caption{Struktura komunikace}
\end{center}
\end{figure}

\section{Použitý software}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|}
\hline
Ethereal\\
\LaTeXe\\
VIM\\
Gimp\\
\hline
\end{tabular}

\end{center}
Soubor se zachycenými daty je ke stažení na \emph{www.goro.pes.cz/download/voip\_h323.zip}\\~\\
\tiny{Tento dokument byl vytvořen pomocí \LaTeXe dne \today{}.
\end{document}