\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage{czech}
\usepackage{a4wide}
\author{\huge{\it{Leoš Maršálek}}}
\title{\Huge{\textbf{\\Přenos dat}\\ Měření přenosové rychlosti}}
\begin{document}
\maketitle
\newpage
\section*{Zadání}
Změřte dobu přenosu tří souborů (komprimovaného archívu, textového dokumentu a obrázku v podobě bitmapy) pomocí Z modemu. Přenos provádějte bez komprese a zabezpečení chyb, s kompresí a bez opravy chyb, bez komprese s opravou chyb a s kompresi a opravou chyb v přenosu. Zadaná přenosová rychlost 1200 bps\footnote{Bit per second --- bitů za vteřinu}
\section*{Zvolené soubory}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        \textbf{Název souboru} & \textbf{Velikost souboru} & \textbf{Typ souboru} \\
        \hline
        elab1.zip & 10,744 kB & Komprimovaný archív \\
        a.bmp & 65,832 kB & Obrázek -- bitmapa \\
        text.html & 14,677 & HTML soubor -- text\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
\section*{Naměřené výsledky}

\subsection*{Přenos bez komprese a opravy chyb}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|}
        \hline
        \textbf{Název souboru} & \textbf{Čas přenosu}\\
        \hline
        elab1.zip & 93 s \\
        a.bmp & 514 s \\
        text.html & 120 s\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

\subsection*{Přenos s kompresí bez opravy chyb}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|}
        \hline
        \textbf{Název souboru} & \textbf{Čas přenosu}\\
        \hline
        elab1.zip & 93 s \\
        a.bmp & 514 s \\
        text.html & 120 s\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

\subsection*{Přenos bez komprese s opravou chyb (ARQ)}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|}
        \hline
        \textbf{Název souboru} & \textbf{Čas přenosu}\\
        \hline
        elab1.zip & 98 s \\
        a.bmp & 420 s \\
        text.html & 78 s\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

\subsection*{Přenos a kompresí a s opravou chyb (ARQ)}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|}
        \hline
        \textbf{Název souboru} & \textbf{Čas přenosu}\\
        \hline
        elab1.zip & 77 s \\
        a.bmp & 38 s \\
        text.html & 78 s\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

\section*{Požité AT příkazy}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|}
        \hline
        \textbf{Příkaz} & \textbf{Popis příkazu}\\
        \hline
        ATDT xxxx & Vytočení čísla \\
        ATA & Vyzvednutí volání -- navázání spojení \\
        ATH & Ukončení spojení \\
        AT\&n x & Nastavení přenosové rychlosti \\
        AT\&m x & Nastavení opravy chyb \\
        AT\&k x & Nastavení komprese \\
        ATI x & Informace z modemu\\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
\section*{Závěr}
Z našeho měření jsem dospěl k závěru, že pokud není použito zabezpečení dat při přenosu tak modemy nepoužívají kompresi,
ikdyž jsem kompresi nastavil.Při zabezpečení přenosu proti chybám jsme dosahovaly vyšších rychlostí
než u nezabezpečeného přenosu. Při přenosu bitmapy s kompresí jsme dosáhly velmi dobrého času.
Rozdíl mezi přenosu bez komprese a s kompresí dělal 476 sekund. \\ \newline \tiny{Tento dokument byl vytvořen pomocí \LaTeXe} \end{document}