\documentclass[a4letter,12pt]{report}
\usepackage{czech}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{makeidx}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\title{\Huge{\textbf{ISDN}\texttt{,\\ Služby ISDN}}}
\author{Leoš Maršálek}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\textbf{\Huge{Vysoká Škola Báňská}}\\
\vspace{1.0cm}
\textit{\Large{Fakulta Elektrotechniky a Informatiky}}\\
\vspace{7cm}\textbf{\Huge{ISDN}}\\
\vspace{1cm}\huge{Využitelné služby}
\end{center}
\vspace{7cm}
\begin{flushright}
\textit{Leoš Maršálek \\ Zdenek Večeřa}
\end{flushright}~
\end{titlepage}
\newpage
\section*{Zadání}
Zistěte jaké ISDN služby jdou využívat na vašem pracovišti.
\section*{Zištěné služby}
\subsection*{Základní služby vyčtené ze specifikace ISDN}
Zistili jsme, že v sítích ISDN můžeme využívat těchto služeb.
\begin{description}
\item[Telefoní služby]~\\
\begin{itemize}
\item přenos hlasu 300-3400 Hz pomocí A-law
\item přenos hlasu 300-3400 Hz pomocí $\mu$-law
\item přenos hlasu 300-7000 Hz --  lepší kvalita\\
\end{itemize}
\item[Faxové služby]~\\
\begin{itemize}
\item fax skupiny 4 64kbps
\item fax skupiny 3\\
\end{itemize}
\item[Video služby]~\\
\begin{itemize}
\item videokonference s  využitím 2 B kanálů
\item videokonference s využitím 2 -- 8 B kanálů
\item videokonference s viužitím 1 -- 4 BRI ( Zakladních připojných bodů )\\
\end{itemize}
\item[Datové služby]~\\
\begin{itemize}
\item přenos souborů ( Server Client )
\item připojení k internetu\\
\end{itemize}
\end{description}

\subsection*{Vyzkoušené ISDN služby}
Přenos hlasu 300-3400Hz, nastavení vícenásobného uživatelského čísla MSN, přenášení čísla voleného CLIP, zamezení přenosu čísla volaného CLIR, přenos faxu, přenos datových souborů a připojení se k internetu přes ISDN.

Při přenášení datových souborů jsme měřili dobu přenosu. Tyto měření jsme prováděli pro dva přenosové protokoly (~Eurofile a ID trans~). K měření jsme používali externí ISDN modem připojený přes USB 1.0 a používali jsme software Fritz. V tabulce jsou shrnuty výsledky našeho měření.\\
\begin{center}
\begin{tabular}{p{3.5cm}|p{2cm}|p{4.2cm}|p{2.5cm}|p{1.5cm}}
\textbf{velikost souboru}&\textbf{čas přenosu}&\textbf{vypočítaná přenosová rychlost}&\textbf{počet kanálů}&\textbf{protokol}\\
\hline
559.934 kB&0:01:11&7.88kBps $\approx$ 63.09 kbps&1 B kanál&ID trans\\
\hline
1581.056 kB&0:03:23&7.78kBps $\approx$ 62.30 kbps&1 B kanál&Eurofile\\
\hline
559.934 kB&0:00:35&15.9kBps $\approx$ 127.9 kbps&2 B kanály&ID trans\\
\end{tabular}
\end{center}
\section*{Závěr}
Jak je patrno z našeho malého měření, tak protokol ID trans vykazoval o něco lepší přenosovou rychlost než  protokol Eurofile. Rozdíl mezi těmito protokoly není nikterak závratný, v přenosových rychlostech se liší pouze o necelý 1 kb za sekundu. Je to sice nepatrný rozdíl, ale při přenosu velmi velkých datových souborů ( desítky  až stovky MB ) se tento rozdí může již více projevovat.

ISDN je velmi dobrá koncepce telekomunikačních služeb, ale nástupem jiných telekomunikačních technologíí a cenovou politikou operátorů se tato koncepce nedaří prosadit v takovém rozsahu, jak se původně očekávalo. \\[6cm]
\begin{center}\tiny{\LaTeXe \\ \today}\end{center}
\end{document}