Zpet
Malá ukázka waveletové transformace

úvodem:

Rádi bychom zde ukázali několik obrazů vzniklých waveletovou transformací s použitím Haarovým waveletu. Obrázky jsou zde pouze jako ilustrace oblasti, kam směřuje vývoj ztrátových kompresních technik.

Popis obrázků po waveletové transformaci

Obrázek po DWT (Diskrétní Waveletova Transformace) se zkládá ze čtyř podobrázků, složených do jednoho. Část obrázku v levém horním rohu obsahuje trendovou složku (obsahuje nejvíce informací) a ostatní části obrázku jsou doplňkové části, které obsahjí informace o vysokých kmitočtech spektra. Jednotlivé části obrázku byly upravovány, a to sice vydělením trendové části koeficientem 1.5 a vynásobením doplňkových částí koeficientem 2. Úpravy jsou prováděny kvůli vyniknutí detailů při vykreslování. Spektra jsou opět počítána ze světelnosti. Kanál Y.

Obrázek Obr1 Waveletová transformace

=>

Obr2
=>
Obr3
=>
Obr4
=>
Obr5
=>

Výpis programu v Matlabu


wt.zip
Závěrem:

Waveletové transformace, jak spojité tak diskrétní, pro své pozoruhodné vlastnosti v současné době stále více přitahují pozornost matematiků a lidí, kteří se zabývají zpracováním signálů. Jejich podrobnější přiblížení by však vydalo na další takovouto práci

Zpet

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, Jeniczek.s@seznam.cz