%**********************************************************
%**      Výpocet obrazu - Walshova modifikovaná báze     **
%**               Diskrétní transformace                 **
%**       Leos Marsalek  Leos.Marsalek@tiscali.cz        **
%**       Jan Skapa Jeniczek.s@seznam.cz (c) 2003        **
%**********************************************************
Gen_obr;
prepocet256x256;

ypic=rgb2ycbcr(pic1);
Y=walshm_tr2(ypic(:,:,1));
imwrite(Y.*2,
'pic1_walshm.tif','tif');

ypic=rgb2ycbcr(pic2);
Y=walshm_tr2(ypic(:,:,1));
imwrite(Y.*2,
'pic2_walshm.tif','tif');

ypic=rgb2ycbcr(pic3);
Y=walshm_tr2(ypic(:,:,1));
imwrite(Y.*2,
'pic3_walshm.tif','tif');

ypic=rgb2ycbcr(pic4);
Y=walshm_tr2(ypic(:,:,1));
imwrite(Y.*2,
'pic4_walshm.tif','tif');

ypic=rgb2ycbcr(pic5);
Y=walshm_tr2(ypic(:,:,1));
imwrite(Y.*2,
'pic5_walshm.tif','tif');