Zpet
Srovnání jednotlivých kompresí

Komprese - nastavení na přibližnou vizuální podobnost obrázků

Zde je srovnání kompresních poměrů obrázků při přibližně stejné vizuální ztrátě informací. Hodnoty zde uvedené jsou pouze ilustračním příkladem, protože u použitelného grafického formátu by byly zapotřebí ještě další informace. Komprese s Haarovou bází a Walshovou bází jsou v jisté nevýhodě, protože u nich nebyla provedena komprese YCbCr informací před transformací bázovými maticemi. Proto je možné, že u těchto kompresí by se kompresní poměr mohl ještě zlepšit. Zde je několik obrázků s přibližně stejnou kvalitou. Jejich srovnání je v grafech pod obrázky.

Obr1

Originál 320x240

Velikost: 1843200 B

kompresní poměr: -

DCT komprese

Velikost: 45472 B

Kompresní poměr: 1 : 40,5348

FFT komprese

Velikost: 308064 B

Kompresní poměr: 1 : 5,9831

Originál 256x2256

Velikost: 1572864 B

Kompresní poměr: -

Komprese Walshovou Bází

Velikost: 109648 B

Kompresní poměr: 1:14,3446 B

Komprese Haarovou Bází

Velikost: 52224 B

Kompresní poměr: 30,1176 B

Graf:Obr5

Originál 320x240

Velikost: 1843200 B

kompresní poměr: -

DCT komprese

Velikost:108184 B

Kompresní poměr: 1 : 17.0376

FFT komprese

Velikost: 166848 B

Kompresní poměr: 1 : 11.04718

Originál 256x2256

Velikost: 1572864 B

Kompresní poměr: -

Komprese Walshovou Bází

Velikost: 109040 B

Kompresní poměr: 1:14,42465 B

Komprese Haarovou Bází

Velikost: 53960 B

Kompresní poměr:1:29.1487 B

Graf:

Výsledky z kompresí uvedených u jednotlivých transformacích

Jsou zde pouze grafy kompresních poměrů jednotlivých obrázků. Při kompresi se používalo stejného nastavení parametrů pro všechny obrázky.

Obr1

Obr2

Obr3

Obr4

Obr5

Zhodnocení:

Při pohledu a porovnání těchto grafu je vidět, že diskrétní kosinová transformace nebyla vybrána do formátu JPEG náhodou. Dosahuje totiž téměř ve všech případech nejvyššího kompresního poměru. (Nejméně uchovávaných dat.) Velice dobře se z hlediska komprese jeví transformace s Haarovou bází, která dosahuje velice pěkných výsledků i přesto, že u této komprese neprobíhala "chromizační komprese". Tím by se ještě dal kompresní poměr celkem hezky zvětšit, troufáme si odhadnout, že by útočil na pozici DCT v tomto hodnocení.Komprese pomocí FFT dopadla celkem špatně, ale u ní by se dalo využít symetrií spektra a zmenšit počet užitečných informací přibližně o 1/4. Zde tato optimalizace není záměrně provedena, protože jsme chtěli zachovat výpočetní postupy Matlabu.Určitě stojí za povšimnutí, že kompresní poměry komprese Walshovou a Walshovou modifikovanou bází jsou shodné. Také bychom chtěli zde zdůraznit, že takto vysoké kompresní poměry (100-10000) se nepoužívají. Nejčastější kompresní poměry se vyskytují kolem 20 u Waveletovy komprese až kolem 100. Vysoké kompresní poměry zde byly použity kvůli velké ztrátě informací, která nám pěkně prokreslila obrázky vykreslené ze zahozených koeficientů.

Rekapitulace ve zkratce

Nejlepších výsledků v kompresi dosáhla diskrétní kosinová transformace. Hned za ni bychom zařadili transformaci s Haarovou bází a další bychom rozdělili ostatním transformacím v závislosti na komprimovaném obrázku.

Zpet

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, jeniczek.s@seznam.cz