Zpet

Závěr

Snad, se nám podařilo objektivně zhodnotit diskrétní transformace, ale vzhledem k časové tísni jsme sem zařadili pouze povrchně dnes velmi často zmiňované Waveletové transformace, které by vydaly za další takovouto práci. Ještě jednou bychom chtěli upozornit, že informace které jsou zde uvedeny mají informační charakter, a vypočtené hodnoty (veikosti souborů) jsou pouze "odhadem", protože pokud bychom chtěli vytvořit z jednotlivých dat smysluplný soubor, tak jeho velikost by musela být větší minimálně o jednu třetinu.

Tuto "prezentaci" naleznete na:

http://goro.czweb.org/ditr

Práce obsahuje 367 souborů a její velikost je 1,993 MB

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, jeniczek.s@seznam.cz

Zpet