Zpet
Použitá literatura

[1] Do hlubin JPEGu http://www.builder.cz/art/homepage/dohlubinjpg.html
[2] Jpeg 2000 http://www.volny.cz/ousek/JPEG2000/index.html
[3] Transfomace obrazu Josef Pelikán (c) 1997 KSVI MFF UK Praha
[4] JPEG standart Josef Pelikán (c) 1997 KSVI MFF UK Praha
[5] Fourier and Wavelet Analysis George Bachman, Lawrence Narici, Edward Beckenstein
[6] Integrální transformace - Nina Častová http://www.am.vsb.cz/castova/inttransf/IntegralTransf.html
[7] Funkce komplexní proměnné - Jiří Bouchala http://www.am.vsb.cz/bouchala/fkp/fkp.ps
[8] Tvorba dokonalých WWW stránek Jiří Kosek - Vydavatelsví Grada
[9] Help programu Matlab Matlab 6.0
[10] An introduction to wavelets trough linear algebra M. W. Frazier; Springer
[11] The DFT - an owner’s manual for the discrete
Fourier transform
W. L. Briggs, Van Eden Henson; Siam
[12] Wavelets and filter banks G. Strang, T. Nguyen; Wellesley - Cambridge press


Zpet

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, jeniczek.s@seznam.cz