Použité funkce a soubory.

Algoritmy nebyly nijak optimalizovány a jistě by se našlo lepší řešení, ale bohužel nato nám nezbýval čas.

1. Dekomprese chromizačních kanálů
2.
Generování Haarovy bázové matice
3. Generování obrázku
4.
Generování Walshovy bázové matice
5. Generování Walshovy modifikované bázové matice
6. Haarova 2D transformace
7.
Inverzní Haarova 2D transformace
8. Inverzní Walshova 2D transformace
9.
Inverzní Walshova modifikovaná 2D transformace
10. Komprese informací v chromizačních kanálech
11. Komprese s využitím DCT
12. Komprese s využitím FFT
13.
Komprese s využitím Haarovy báze
14. Komprese s využitím Walshovy báze
15. Přepočet z 320x240 ==> 256x256
16. Ukázka výpočtu dvojrozměrné transformace jednorozměrnou
17. Výběr důležitých bodů z obrazu
18. Výpočet Fourierových obrazů
19. Výpočet Haarových obrazů
20. Výpočet kosinových obrazů
21. Výpočet spektra jako JPEG
22. Výpočet Walshových obrazů
23. Výpočet Walshových modifikovaných obrazů
24. Walshova 2D transformace
25. Walshova modifikovaná 2D transformaceDekomprese chromizačních kanálů

dekomprese_ycbcr.zip

Generování Haarovy bázové matice

haar.zip

Generování obrázku

gen_obr.zip


Generování Walshovy bázové matice

walsh.zip

Generování Walshovy modifikované bázové matice

walshm.zip

Haarova 2D transformace

haar_tr2.zip

Inverzní Haarova 2D transformace

ihaar_tr2.zip

Inverzní Walshova 2D transformace

iwalsh_tr2.zip

Inverzní Walshova modifikovaná 2D transformace

iwalshm_tr2.zip

Komprese informací v chromizačních kanálech

ycbcr50.zip

Komprese s využitím DCT

komprese_dct.zip

Komprese s využitím FFT

komprese_fft.zip

Komprese s využitím Walshovy báze

komprese_walsh.zip

Komprese s využitím Haarovy báze

komprese_haar.zip

Přepočet z 320x240 ==> 256x256

prepocet256x256.zip

Ukázka výpočtu dvojrozměrné transformace jednorozměrnou

tr1Dto2D.zip

Výběr důležitých bodů z obrazu

vyber.zip

Výpočet Fourierových obrazů

fft_obraz.zip

Výpočet Haarových obrazů

Haar_obraz.zip

Výpočet kosinových obrazů

dct_obraz.zip

Výpočet spektra jako JPEG

dct_al_jpeg.zip

Výpočet Walshových obrazů

walsh_obraz.zip

Výpočet Walshových modifikovaných obrazů

walshm_obraz.zip
Walshova 2D transformace

walsh_tr2.zip
Walshova modifikovaná 2D transformace

walshm_tr2.zip

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, jeniczek.s@seznam.cz