%**********************************************************
%**            Transformace s Walshovou bazi             **
%**                Diskrétní transformace                **
%**        Leos Marsalek  Leos.Marsalek@tiscali.cz       **
%**        Jan Skapa Jeniczek.s@seznam.cz (c) 2003       **
%**********************************************************
function X=walsh_tr2(x)
W=walsh(8);
W=1/norm(W)*W;
X1=W*x;
X2=W*X1
';
X=X2';