%**********************************************************
%**          inverzní Transformace s Haarovou bazi       **
%**                 Diskrétní transformace               **
%**        Leos Marsalek  Leos.Marsalek@tiscali.cz       **
%**        Jan Skapa Jeniczek.s@seznam.cz (c) 2003       **
%**********************************************************
function X=ihaar_tr2(x)
H=1/16.*haar(8);
X1=H'*x;
X2=H'*X1
';
X=X2';