%**********************************************************
%**            Generování zkušebních obrazcù             **
%**                 Diskrétní transformace               **
%**      Leos Marsalek Leos.Marsalek@tiscali.cz          **
%**           Jan Skapa     (c) 2002-2003                **
%**********************************************************
tic;                %Výpoèet fraktálu
pic1=0;
pic2=0;
for x=1:320
    x_v=(x-220)/140;
    
for y=1:240
        y_v=(y-120)/110;
        q(1)=(x_v)+(y_v)*i;
        
for n=2:25
            q(n)=(q(n-1))^2+q(1);
            
if abs(q(n))>2
               pic1(y,x,1)=n/40;
               pic1(y,x,2)=n/40;
               pic1(y,x,3)=n/25;
               
break
            end
        end
     end
end
%image(pic1);
%imageview(pic1);
disp('Generovaní fraktálu');
toc;
disp(
' ');
tic;            
%------------------ Kruhový zkušební obrazec -----------------
for x=1:320 
    pic2(2,x,1)=1;
    pic2(240,x,1)=1;
end
for 
y=1:240 
    pic2(y,2,1)=1;
    pic2(y,320,1)=1;
    
for k=1:6
    pic2(y,2+k*k,1)=1;
    pic2(y,320-k*k,1)=1;
    pic2(y,2+k*k+1,1)=1;
    pic2(y,320-k*k-1,1)=1;
    
end
end

for 
q=1:8:120
   
for t=0:0.01:2*pi
    x=q*cos(t);
    y=q*sin(t);
    pic2(round(y+120),round(x+160),1)=1;
   
end
end
pic2(:,:,2)=pic2(:,:,1);
pic2(:,:,3)=pic2(:,:,1);
%image(pic2);
%imageview(pic2);
disp('Generovaní kruhového zkoušebního obrazce');
toc;
disp(
' ');
tic;        
% ---------------------- Generování møížky ---------------------
pic3=0;
for x=1:1:17
    
for y=1:240
    pic3(y,x^2,1)=1;
end
end
for 
y=1:1:15.4919
    
for x=1:320
    pic3(y^2,x,1)=1;
end 
end
for 
x=1:320          
pic3(2,x,1)=1;
pic3(240,x,1)=1;
end
for 
y=1:240          
    pic3(y,2,1)=1;
    pic3(y,320,1)=1;
end
pic3(:,:,2)=pic3(:,:,1);
pic3(:,:,3)=pic3(:,:,1);
%image(pic3);
%imageview(pic3);
disp('Generování møížky');
toc;
disp(
' ');
tic;
pic4=0;       
% ----------------- generoani barev -----------------------
for x=1:320
    
for y=1:240
    pic4(y,x,1)=x/320;
    pic4(y,x,2)=y/480;
    pic4(y,x,3)=y/240;        
    
end
end
%imageview(pic4);
disp('Generovaní barevného pole');
toc;
disp(
' ');                   %- - - - - - nacteni obrazku - - - - -
tic;
pic5=imread(
'A.jpg');
pic5=double(pic5)./255;
%imageview(pic5);
clear k n x t q y x_v y_v;
disp(
'Nactení obrázku');
toc;
disp(
' ');