Generování obrázků

obr1.

Je to fraktálový panáček (Mandelbrotova množina). Tento obrázek vyniká složitostí a ostrostí více než ostatní obrázky. Vzhledem k jeho složitosti se přibližuje fotografii, ale fotografie nemá takovou ostrost přechodu. Více o generování takovéhoto fraktálového panáčka naleznete na www.sendme.cz/goro odkaz Fraktály v Matlabu

Obr2 a Obr3


Jsou to referenční obrázky v podobě mřížek. Jelikož tyto obrázky mají velice ostré přechody mezi hranami, mají také "odezvu" ve spektrální oblasti ve vysokých frekvencích.


Obr4

Tento obrázek vyjadřuje velice pozvolný přechod mezi barvami. Díky tomu že vněm nejsou žádné ostré změny barev, nemá moc široké spektrum a vyšší harmonické nezasahují do "moc" vysokých kmitočtů.

Obr5

Představuje fotografii. Hledal jsem vhodný motiv, který by se snažil pokrýt jak pozvolné tak i ostré přechody. A přitom mi připadal jako celkem vhodný tento obrázek. Roli v jeho výběru sehrálo asi i to, že letadla se mi líbí.
Program v Matlabu


gen_obr.zip

Leoš Maršálek, Jan Skapa © 2003 Leos.Marsalek@tiscali.cz, Jeniczek.s@seznam.cz