%**********************************************************
%**          Vyuzití FFT ke kompresi obrázu              **
%**              Diskrétní transformace                  **
%**       Leos Marsalek  Leos.Marsalek@tiscali.cz        **
%**       Jan Skapa Jeniczek.s@seznam.cz (c) 2003        **
%**********************************************************

%Gen_obr; % generování obrázku www.sendme.cz/goro
pic=pic1;   % vyber obrazku se kterym se bude provadet komprese
Koef=70;    % kvantizacni koeficient cim vyssi timlepsi kvalita 0-100


[y,cb,cr]=komprese_ycbcr(pic);  % funkce provadi rgb->ycbcr a kompresi v kanalech Cb a Cr
Y=fft2(y);                      % vypocet obrazu
CB=fft2(cb);
CR=fft2(cr);
[Y_U,Y_U_im,Y_N_im]=vyber(Y,Koef);      
% prahovaci funkce vybira co ulozit a co zahodit
[CB_U,CB_U_im,CB_N_im]=vyber(CB,Koef);
[CR_U,CR_U_im,CR_N_im]=vyber(CR,Koef);
uz_informace=[Y_U CB_U CR_U];           
% to jsou uzitecne informace ( uchovavaji se )


% rekonstrukce obrazu
pic_rek_uz=dekomprese_ycbcr(real(ifft2(Y_U_im)),real(ifft2(CB_U_im)),real(ifft2(CR_U_im)));
pic_rek_neuz=dekomprese_ycbcr(real(ifft2(Y_N_im)),real(ifft2(CB_N_im)),real(ifft2(CR_N_im)));


% zapsani obrazku do souboru
imwrite(pic_rek_uz,'pic1_komp_fft_uz.tif','tif');
imwrite(pic_rek_neuz,
'pic1_komp_fft_neuz.tif','tif');
clear Y CB CR y cb cr Y_U CB_U CR_U Y_N_im CB_N_im CR_N_im Y_U_im CB_U_im CR_U_im  ;