Diskrétní kosinusová transformace

Definujme (jednorozměrnou) diskrétní kosinovou (Fourierovu) transformaci (DCT 1-Discrete Cosine Transform) vektoru f(N) jako:

a inverzní (jednorozměrnou) diskrétní kosinovou (Fourierovu) transformaci:
(definice MATLAB).
Přejdeme-li ke dvourozměrné diskrétní Four. transformaci matice f(M,N):

a ke dvourozměrné diskrétní kosinové transformaci (DCT 2) matice f(M,N):

Tytéž výsledky bychom dostali po aplikaci DCT 1 nejprve zvlášť na každý řádek (resp. sloupec) matice f(M,N), a pak zvlášť na každý sloupec (resp. řádek).

iReklama.cz - nový free reklamní systém