%**********************************************************
%**        Z 1D transformace do 2D transformace          **
%**                 Diskrétní transformace               **
%**      Leos Marsalek Leos.Marsalek@tiscali.cz          **
%**           Jan Skapa     (c) 2003                     **
%**********************************************************
Gen_obr;                    % ke stáhnutí na www.sendme.cz/goro
ypic=rgb2ycbcr(pic1);       
pic=ypic(:,:,1);
obraz_x=dct(pic);           
% Vypoètení 1 D transformace
obraz_y=obraz_x';           % transpozice dat
obraz_t=dct(obraz_y);       % podruhe aplikovana jednorozmerna transformace
obraz=obraz_t';             % transpozice obrazu
imwrite(obraz_x.*2,'1d.tif','tif');
imwrite(obraz_y.*2,
'1d_tr.tif','tif');
imwrite(obraz_t.*2,
'2d_tr.tif','tif');
imwrite(obraz.*2,
'1d_2d.tif','tif');