Zkratku Googlem
[CNW:Counter]


Dnes je 23. 9. 2021
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Svátek má : Berta
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Leoš Maršálek
Čištění Windows XP
Operační systém MS Windows XP po své instalaci obsahuje spoustu nepotřebných věcí, které zabírají příliš mnoho systémových prostředků. Zde je malý návod, jak si pár systémových prostředků, ať už je to výkon procesoru nebo paměť, ušetřit.

Čištění PC bych zahájil tím, že z nabídky po spuštění v Start>>Programy>>Po spuštění odstraníte vše co tam nepatří. Zejména různé agenty aplikací, kteří drží celou aplikaci spuštěnou v paměti. Sice se program spustí v řádově ms, ale zabírá v paměti neúměrně mnoho místa. Nechte si tam jen takové položky, které chcete, aby se spouštěli.

Dalším žroutem systémových prostředků jsou služby, což jsou programy, které běží na pozadí a občas něco provedou. Vesměs čekají na povel k činnosti. Seznam jednotlivých služeb je uveden dále.

Pro rychlé nastavení toho co se má spouštět se dá použít program msconfig.exe, který je v WindowsXP standardně obsažen. Program můžete spustit Start>>Spustit..., zde napište msconfig a potvrďte enterem.

msconfig - screen shots
Náhled na program MSconfig

Pro velice rychlé očištění systému od zbytečného balastu jsem našel perfektní prográmek.
Aplikace - Autoruns
Autorun je jednoduchý prográmek, ve kterém lze jednouše zapínat a vypínat jednotlivé služby, spouštění programů atd.
Autoruns - screen shots
Náhled na program Autoruns
Záložky jsou členěny do skupin. Každá položka v seznamu obsahuje zatrhávátko, kterým se určuje, jestli se daná položka ze seznamu bude volat při startu počítače, programu.

Více na http://www.sysinternals.com/.

Služby
Adaptér výkonu služby WMI
wmiapsrv.exe - WMI Performance Adapter
Poskytuje knihovně výkonu informace od poskytovatele WMI HiPerf

Doporučení:
Zakázat
Automatická konfigurace bezdrátových zařízení
svchost.exe - Wireless Zero Configuration
Poskytuje automatickou konfiguraci adaptérů 802.11

Doporučení:
Pokud nepožíváte WI-FI sítě, doporuručuji zakázat.
Automatické aktualizace
svchost.exe - Automaticky Updates
Umožňuje stahování a instalaci aktualizací systému Windows. Pokud je tato služba zakázána, nebude možné použít funkci Automatické aktualizace ani webový server Windows Update.

Doporučení:
Pokud nemáte internet nebo nechcete byt zaplaveni šrotem od MS, který má záplatovat WinXP, doporučuji tuto službu zakázat.
Brána Firewall / Sdílení připojení k Internetu (ICS)
svchost.exe - Windows Firewall / Internet Connection Sharing


Doporučení:
Centrum zabezpečení
svchost.exe - Security Center
Monitoruje nastavení zabezpečení systému.

Doporučení:
Pokud nejste připojeni k internetu zakázat.
Hostitel zařízení UPnP
svchost.exe - Universal Plug and Play Device Host
Poskytuje podporu pro hostování zařízení technologie Universal Plug and Play.

Doporučení:
Pro bezproblémovou manipulaci nechat typ spouštění na ručně nebo automaticky.
HTTP SSL
svchost.exe - HTTP SSL
Tato služba implementuje zabezpečený protokol HTTP (HTTPS) pro službu HTTP, a to pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Doporučení:
Pokud používáte zabezpečené připojení k webovým stránkám, nechat typ spouštění na ručně nebo automaticky. Pokud počítač nebude zobrazovat html stránky a není připojen do internetu lze tuto službu zakázat.
Chráněné úložiště
lsass.exe - Protected Storage
Poskytuje chráněné úložiště pro citlivá data, jako např. soukromé klíče, čímž data chrání před přístupem neověřených služeb, procesů nebo uživatelů.

Doporučení:
Raději nechat typ spouštění na automaticky. Předejde se nepříjemným situacím.
Indexing Service
cisvc.exe - Indexing Service
Indexuje obsah a vlastnosti souborů na místních a vzdálených počítačích a zajišťuje rychlý přístup k souborům prostřednictvím pružného dotazovacího jazyka.

Doporučení:
Zakázat. Služba je kontraproduktivní. Zvyšuje fragmentaci disku -> delší přístupová doba na disk.
Klient DHCP
svchost.exe - DHCP Client
Spravuje konfiguraci sítě, registruje a aktualizuje adresy IP a názvy DNS.

Doporučení:
Nutná služba, nechat typ spouštění na automaticky.
Klient DNS
svchost.exe - DNS Client
Překládá a ukládá do paměti názvy DNS (Domain Name System) pro tento počítač. Po zastavení této služby nebude počítač moci překládat názvy DNS a detekovat řadiče domény služby Active Directory.

Doporučení:
Nutná služba, nechat typ spouštění na automaticky.
Klient služby sledování distribuovaných propojení
svchost.exe - Distributed Link Tracking Client
Spravuje propojení mezi soubory v systému NTFS v rámci počítače i mezi počítači v doméně sítě.Typ spouštění: ručně

Doporučení:
Kompatibilita pro rychlé přepínání uživatelů
svchost.exe - Fast User Switching Compatibility
Zprostředkovává správu aplikací, které vyžadují úpravu konfigurace pro práci ve víceuživatelském režimu.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Koordinátor DTC
msdtc.exe - Distributed Transaction Coordinator
Koordinuje transakce zahrnující více správců prostředků, například databáze, fronty zpráv nebo systémy souborů. Pokud bude tato služba zastavena, nedojde k těmto transakcím.

Doporučení:
Zakázat, v případě problému nastavit typs spuštění ručně.
Kurýrní služba
svchost.exe - Messenger
Přenáší zprávy Net send a zprávy služby Výstrahy mezi klienty a servery. Tato služba nesouvisí s Kurýrní službou systému Windows. Po zastavení služby nebudou zprávy služby Výstrahy přenášeny.

Doporučení:
Zakázat
Lokátor vzdáleného volání procedur (RPC)
locator.exe - Remote Procedure Call (RPC) Locator
Spravuje databázi služba názvů pro vzdálené volání procedur (RPC).

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Motivy
svchost.exe - Themes
Zprostředkovává správu motivů.

Doporučení:
Pokud používáte klasické nastavení motivů, zakázat tuto službu.
MS Software Shadow Copy Provider
dllhost.exe - MS Software Shadow Copy Provider
Spravuje softwarové stínové kopie sejmuté službou Stínové kopie svazků. Po zastavení služby nebude možné se softwarovými stínovými kopiemi pracovat.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Načítání obrázků (WIA)
svchost.exe - Windows Image Acquisition (WIA)
oskytuje služby načítání obrázků ze skenerů a fotoaparátů.

Doporučení:
Pokud nepoužíváte scaner nebo digitální fotoaparát, zakázat tuto službu.
Nápověda a odborná pomoc
svchost.exe - Help and Support
Umožňuje spuštění nápovědy a odborné pomoci v tomto počítači. Pokud je tato služba zastavena, nápověda a odborná pomoc nebude k dispozici.

Doporučení:
Já tuto službu vždy zakazuji jako první!
Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
ups.exe - Uninterruptible Power Supply
pravuje nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k počítači.

Doporučení:
Pokud počítač není připojen na UPS nebo to není notebook -> zakázat tuto službu
NetMeeting - Vzdálené sdílení plochy
mnmsrvc.exe - NetMeeting Remote Desktop Sharing
Umožňuje ověřenému uživateli vzdáleně přistupovat k tomuto počítači pomocí aplikace NetMeeting a intranetu. Pokud je tato služba ukončena, nebude sdílení plochy k dispozici.

Doporučení:
Pokud nepoužíváte vzdálenou plochu -> zakázat
Oznamování systémových událostí
svchost.exe - System Event Notification
Sleduje systémové události, jako např. přihlášení k systému Windows, síťové události nebo události týkající se napájení, a oznamuje výskyt těchto událostí odběratelům systému událostí COM+.

Doporučení:
Tato služba je tu a tam užitečná, proto typ spouštění: automaticky
Plánovač úloh
svchost.exe - Task Scheduler
Umožňuje uživateli konfigurovat a plánovat automaticky spouštěné úlohy v tomto počítači. Je-li služba zastavena, nebudou tyto úlohy v plánovanou dobu spuštěny.

Doporučení:
Velice užitečná služba, nechat typ spouštění: automaticky
Plug and Play
services.exe - Plug and Play
Umožňuje počítači rozpoznat a upravit změny hardwaru s minimálním nebo žádným vstupem uživatele. Zastavení nebo zakázání služby může vést k nestabilitě systému.

Doporučení:
Velice užitečná služba, nechat typ spouštění: automaticky
Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP
svchost.exe - TCP/IP NetBIOS Helper Service
bsahuje podporu služby NetBIOS pro protokol TCP/IP (NetBT) a překládání názvů NetBIOS.

Doporučení:
Většina síťového provozu je TCP/IP proto tuto službu můžete zakázat, v případě problémů nastavit typ spouštění: automaticky
Pracovní stanice
svchost.exe - Workstation
Vytváří a udržuje síťová připojení klientů ke vzdáleným serverům. Po zastavení služby nebudou tato připojení k dispozici.

Doporučení:
Nutná služba, typ spouštění: automaticky.
Prohledávání počítačů
svchost.exe - Computer Browser
Udržuje aktualizovaný seznam počítačů v síti a poskytuje seznam počítačů kvalifikovaných jako prohlížeče. Po zastavení služby nebude tento seznam dále aktualizován ani udržován.

Doporučení:
Pokud počítač není v síti, lze tuto službu zakázat, jinak nechat typ spouštění: automaticky.
Protokol událostí
services.exe - Event Log
možňuje zobrazování zpráv protokolu událostí vystavených programy a komponenty pro systém Windows. Tato služba nemůže být zastavena.

Doporučení:
Kritická služba, typ spouštění by měl být nastaven na automaticky
Přihlašování k síti
lsass.exe - Net Logon
Podporuje předávací ověření přihlašovacích událostí účtů počítačů v doméně.

Doporučení:
Pokud PC není v doméně, můžete tuto službu zakázat, ale já ji nastavuji na ryční typ spouštění.
Přístup k zařízením standardu HID
svchost.exe - Human Interface Device Access
možňuje přístup k obecnému vstupu k zařízením standardu HID (Human Interface Device), který aktivuje a spravuje používání předdefinovaných tlačítek a klávesnic, dálkových ovládání a dalších multimediálních zařízení. Je-li tato funkce zastavena, tlačítka spravovaná touto službou nebudou fungovat.

Doporučení:
Zakázat
QoS RSVP
rsvp.exe - QoS RSVP
Umožňuje instalovat řízení síťových signálů a provozu v místní síti pro programy a ovládací panely podporující službu QoS.

Doporučení:
Pokud není využíváno protokolů RTP pro přenos dat v reálném čase pracující s QoS, můžete tuto službu zakázat, jinak nechat typ spouštění: automaticky
Rozpoznávání hardwaru
svchost.exe - Shell Hardware Detection
Zprostředkovává oznámení o hardwarových událostech funkce AutoPlay.

Doporučení:
Typ spouštění: automaticky
Rozšíření ovladače WMI
svchost.exe - Windows Management Instrumentation Driver Extension
Poskytuje správě systému informace z a do ovladačů.

Doporučení:
Nechat nastaven typ spouštění: ručně
Sekundární přihlašování
svchost.exe - Secondary Logon
Umožňuje spouštění procesů s jiným pověřením. Je-li služba zastaven, nebude tento typ přihlašovacího přístupu k dispozici.

Doporučení:
Zakázat, v případě problémů s přihlašováním nastavit typ spouštění: automaticky
Server
svchost.exe - Server
Podporuje pro tento počítač sdílení souborů, tisku a pojmenovaných kanálů v síti.

Doporučení:
Pokud PC není zapojeno do sítě nebo nechcete sdílet soubory a tisk, zakázat tuto službu, jinak nastavit typ spouštění: automaticky
Síťová připojení
svchost.exe - Network Connections
pravuje objekty ve složce Síťová a telefonická připojení, v níž jsou zobrazena jak připojení místní sítě LAN, tak vzdálená připojení.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Síťová schránka
clipsrv.exe - ClipBook
Umožňuje prohlížeči síťové schránky ukládání a sdílení informací se vzdálenými počítači. Je-li služba zastavena, prohlížeč síťové schránky nebude moci sdílet informace se vzdálenými počítači.

Doporučení:
Zakázat
Sledování umístění v síti (NLA)
svchost.exe - Network Location Awareness (NLA)
Shromažďuje a ukládá informace o síťové konfiguraci a umístění a upozorňuje aplikace na změny v těchto údajích.

Doporučení:
Doporučuji zakázat nebo nastavit typ spouštění: ručně
Služba brány aplikačního rozhraní
alg.exe - Application Layer Gateway Service
Zajišťuje podporu modulů plug-in pro protokoly třetích stran, které budou součástí sdílení připojení k Internetu a brány firewall systému Windows.

Doporučení:
Nechat nastavení typu spouštění: ručně
Služba DDE v síti
netdde.exe - Network DDE
oskytuje programům spuštěným na stejném a jiných počítačích síťový přenos a zabezpečení pro dynamickou výměnu dat (DDE). Je-li tato služba zastavena, přenos a zabezpečení DDE nebudou k dispozici.

Doporučení:
Zakázat
Služba inteligentního přenosu na pozadí
svchost.exe - Background Intelligent Transfer Service
Přenáší na pozadí data mezi klienty a servery.

Doporučení:
Nechat typ spouštění: ručně
Služba modelu COM pro zápis na disk CD (IMAPI)
imapi.exe - IMAPI CD-Burning COM Service
Zajišťuje záznam na disk CD pomocí rozhraní IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Po zastavení této služby nebude počítač moci zapisovat na disky CD.

Doporučení:
Nechat typ spouštění: ručně
Služba obnovení systému
svchost.exe - System Restore Service
Provádí obnovení systému. Chcete-li službu zastavit, vypněte Obnovu systému na kartě Obnova systému Vlastností počítače.

Doporučení:
Po špatných zkušenostech, zakazuji tuto službu.
Služba pro síťová ustanovení
svchost.exe - Network Provisioning Service
Spravuje soubory konfigurace XML podle domény pro automatická ustanovení.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP
svchost.exe - SSDP Discovery Service
Povoluje zjišťování zařízení UPnP v domácí síti.

Doporučení:
Zakázat, v případě problémů typ spouštění: ručně
Služba sériového čísla přenosného zařízení
svchost.exe - Portable Media Serial Number Service
Načte sériové číslo každého přenosného přehrávače médií připojeného k tomuto počítači. Pokud je tato služba zastavena, nelze stáhnout chráněný obsah do zařízení.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Služba správy pro Správce logických disků
dmadmin.exe - Logical Disk Manager Administrative Service
Konfiguruje pevné disky a svazky. Služba je spuštěna pouze při procesu konfigurace a pak je zastavena.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Služba WMI
svchost.exe - Windows Management Instrumentation
Poskytuje běžné rohraní a objektový model k přístupu k informacím pro správu o operačním systému, zařízeních, aplikacích a službách. Jeli tato služba zastavena, většina softwaru pro systém Windows nebude fungovat správně.

Doporučení:
Kritická služba, proto typ spouštění: automaticky
Služby IPSEC
lsass.exe - IPSEC Services
Automaticky

Doporučení:
Spravuje zásady zabezpečení protokolu IP a spouští ovladač ISAKMP/Oakley (IKE) a ovladač zabezpečení protokolu IP.
Smart Card
SCardSvr.exe - Smart Card
Spravuje přístup tohoto počítače ke čtení karet smart card. Je-li služba zastavena, nebude v počítači možné číst karty smart card.

Doporučení:
Pokud neplatíte kartou přes internet, zakázat
Směrování a vzdálený přístup
svchost.exe - Routing and Remote Access
Nabízí společnostem směrování v sítích LAN a WAN.

Doporučení:
Zakázat
Spouštěč procesů serveru DCOM
svchost.exe - DCOM Server Process Launcher
Poskytuje funkce spouštění pro služby DCOM

Doporučení:
Typ spouštění: automaticky
Správa aplikací
svchost.exe - Application Management
oskytuje služby instalace softwaru, jako např. Přiřadit, Publikovat a Odebrat.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Správce Automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu
svchost.exe - Remote Access Auto Connection Manager
Při jakémkoli odkazu na název DNS či NetBIOS nebo adresu vzdáleného počítače vytvoří připojení ke vzdálené síti.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Správce DSDM služby DDE v síti
netdde.exe - Network DDE DSDM
pravuje síťové sdílení pro dynamickou výměnu dat. Je-li tato služba zastavena, síťová sdílení nebudou k dispozici.

Doporučení:
Zakázat
Správce logických disků
svchost.exe - Logical Disk Manager
Rozpozná a sleduje nové jednotky pevných disků a odesílá informace o diskových svazcích Službě správy pro Správce logických disků. Je-li tato služba zastavená, informace o stavu dynamických disků a konfiguraci mohou být zastaralé.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Správce relací nápovědy ke vzdálené ploše
sessmgr.exe - Remote Desktop Help Session Manager
Spravuje a řídí vzdálenou pomoc. Pokud je tato služba ukončena, nebude vzdálená pomoc k dispozici. Před ukončením této služby zobrazte kartu Závislosti v dialogovém okně Vlastnosti.

Doporučení:
Zakázat
Správce vzdáleného přístupu
svchost.exe - Remote Access Connection Manager
Vytvoří síťové připojení.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Správce zabezpečení účtů
lsass.exe - Security Accounts Manager
Ukládá informace o zabezpečení účtů místních uživatelů.

Doporučení:
Typ spouštění: automaticky
Stínová kopie svazku
vssvc.exe - Volume Shadow Copy
Spravuje a implementuje stínové kopie pro zálohování nebo k jinému účelu. Je-li služba zastavena, nebudou stínové kopie pro zálohování k dispozici a zálohování se nemusí podařit.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Systém událostí modelu COM+
svchost.exe - COM+ Event System
Podporuje službu Oznamování systémových událostí (SENS), která zajišťuje automatickou distribuci událostí pro odebírající komponenty modelu COM. Pokud je služba zastavena, bude služba SENS ukončena a nebude moci zajišťovat upozornění na přihlášení a odhlášení.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Systémové aplikace modelu COM+
dllhost.exe - COM+ System Application
Spravuje konfiguraci a sledování komponent založených na modelu COM+ (Component Object Model). Pokud je služba zastavena, nebude většina komponent modelu COM+ fungovat správně.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Systémový čas
svchost.exe - Windows Time
Udržuje synchronizaci data a času u všech klientů a serverů v síti. Pokud bude tato služba ukončena, synchronizace data a času nebude k dispozici.

Doporučení:
Pokud nepotřebujete synchronizovat datum a čas ze sítě můžete tuto službu zakázat
Šifrování
svchost.exe - Cryptographic Services
Poskytuje tři služby pro správu: Databázovou službu katalogu, která potvrzuje podpisy souborů systému Windows; službu Ochrany kořenových certifikátů, která přidává a odebírá důvěryhodné kořenové Certifikační úřady; službu Správy klíčů, která pomáhá přihlásit počítač k odběru certifikátů. Je-li tato služba zastavena, nebudou tyto služby správy správně fungovat.

Doporučení:
Typ spouštění: automaticky
Telefonní subsystém
svchost.exe - Telephony
Poskytuje podporu rozhraní telefonního subsystému (TAPI) pro programy řídící telefonní zařízení a na protokolu IP založená hlasová připojení k místním počítačům a pomocí sítě LAN k serverům, na nichž je služba spuštěna.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Telnet
tlntsvr.exe - Telnet
Umožňuje vzdálenému uživateli připojení k tomuto počítači a spuštění programů. Podporuje různé klienty protokolem TCP/IP Telnet, včetně počítačů se systémy UNIX nebo Windows. Je-li tato služba zastavena, vzdálení uživatelé nebudou moci přistupovat k programům.

Doporučení:
Zakázat, snížíte riziko vloupání do Vašeho PC
Terminálová služba
svchost.exe - Terminal Services
Umožňuje interaktivní připojení více uživatelů k počítači a také zobrazení plochy a aplikací ve vzdálených počítačích. Podpora vzdálené plochy (včetně vzdálené plochy pro správce), Rychlé přepínání uživatelů, Vzdálená pomoc a Terminálový server.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Vyměnitelné úložiště
svchost.exe - Removable Storage


Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Výstrahy
svchost.exe - Alerter
Upozorňuje vybrané uživatele a počítače na výstrahy správy. Je-li služba zastavena, nebudou výstrahy správy doručovány programům, které tyto výstrahy využívají.

Doporučení:
Zakázat
Výstrahy a protokolování výkonu
smlogsvc.exe - Performance Logs and Alerts
odle naplánovaných parametrů shromažďuje údaje o výkonu místních nebo vzdálený počítačů a poté zapíše údaje do protokolu nebo spustí výstrahu. Je-li tato služba zastavena, nebudou údaje o výkonu shromažďovány.

Doporučení:
Pokud nechcete nic protokolovat, zakažte tuto službu
Vzdálené volání procedur (RPC)
svchost.exe - Remote Procedure Call (RPC)
Poskytuje mapovač koncových bodů a různé další služby RPC.

Doporučení:
Kritická služba
Vzdálený registr
svchost.exe - Remote Registry Service
Umožňuje vzdáleným uživatelům měnit nastavení registru tohoto počítače. Je-li služba zastavena, může být registr měněn pouze uživatelem tohoto počítače.

Doporučení:
Zakázat, snížíte riziko úspěšného útoku na Váš počátač
Webový klient
svchost.exe - WebClient
Umožňuje programům pro systém Windows vytvářet, přistupovat a měnit soubory pro Internet. Je-li služba zastavena, nebudou tyto funkce k dispozici.

Doporučení:
Typ spouštění: automaticky
Windows Installer
msiexec.exe - Windows Installer
Umožňuje přidat, upravit a odebrat aplikace poskytované jaké balíček Instalační služby systému Windows (.msi).

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Zařazování tisku
spoolsv.exe - Print Spooler
Načítá soubory do paměti pro pozdější tisk.

Doporučení:
Pokud se z PC neodesílají dokumenty k tisku, můžete tuto službu zakázat, jinak nastavte typ spouštění: automaticky
Zasílání zpráv o chybách
svchost.exe - Error Reporting Service
Zasílá zprávy o chybách služeb a aplikací spuštěných v nestandardním prostředí.

Doporučení:
Problém MS, že má v XP chyby, zakázat
Zprostředkovatel zabezpečení NT LM
lsass.exe - NT LM Security Support Provider
oskytuje zabezpečení pro programy používající vzdálené volání procedur (RPC), které používají jiný přenos dat než pomocí pojmenovaných kanálů.

Doporučení:
Typ spouštění: ručně
Zvuk systému Windows
svchost.exe - Windows Audio
Spravuje zvuková zařízení programů pro systém Windows. Jeli tato sloužba zastavena, nebudou zvuková zařízení a efekty správně fungovat.

Doporučení:
Pokud nevyužíváte zvukového výstupu, můžete tuto službu zakázat
Fax Service
- Služba je po instalaci SP 2 přejmenována na Fax
FTP Publishing Service
- Služba je po instalaci SP 2 přejmenována FTP Publishing
Internet Connection Firewall / Internet Connection Sharing
- Služba je po instalaci SP 2 přejmenována na Brána Firewall / Sdílení připojení k Internetu (ICS)
Portable Media Serial Number
- Služba je po instalaci SP 2 přejmenována na Služba sériového čísla přenosného zařízení
Smart Card Helper
- Služba je po instalaci SP 2 odstraněna a obsažena ve službě Smart Card.
Upload Manager
- Služba je po instalaci SP 2 odstraněna.
Vše co se svým systémem děláte děláte na vlastní riziko. Nenesu jakékoliv odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s užitím tohoto návodu.
WebZdarma.cz
Reklama
Stránka byla naposledy aktualizována 4. 12. 2010
Leoš Maršálek © 1999 - 2009