Language VI

Popis programu

Program je částí, do kterých se dá vstoupit kliknutím na danou záložku. Program dále obsahuje několik dialogových oken, které slouží k zadávání nebo zobrazení informací.

Ovládání programu je velice intuitivní a jednoduché, takže zde proberu pouze jednotlivé prvky, k čemu slouží a jak je používat.

Zkoušení


Zkoušení slovíček probíha tím že vpisujete anglické slovíčko do kolonky Vaše odpověď. Stiskem klávesy Enter se Vaše odpověď vyhodnotí a nabídne program Vám nabídne další slovíčko

Přidání editace slovíčka


Do jednotlivých polí se vypisují údaje ze kterých se pak provádí zkoušení. Při editaci jsou tyto údaje předvyplněny a jsou připraveny k úpravě. Po stisku tlačítka uložit se vytvoří nový výraz pro zkoušení ve slovníku nebo se upraví stávající výraz. To záleží na tom, jestli slovíčko bylo editováno nebo jestli bylo přidáno jako nové.

Slovník


Slovník slouží k přehledu všech výrazů, které jsou ve slovníku uloženy. Slovník se dá prohledat pomocí písmen, ktrá se vypisují do řádky pod slovníkem. Podle nastavení se vvyhledává první vyslyt subslova ve slově, nebo jaký koliv výskyt subslova ve slově.

Slovník obsahuje nabídku která se vysune po kliknutím pravého tlačítka na slovník.

Nastavení


Výběr jazyka slouží k vybrání jazykové sady. Po výběru jazyka program načte aktuální jazykovou sadu.
Pozice okna udává, jestli se při novém spuštění otevře okno tam kde bylo naposledy nebo vycentrované na střed obrazovky.
Ostatni nastaveni zahrnuje nastaveni ohledně počítání a logování výsledků. Dále se zde nastavuje průhlednost okna. V některých starších operačních systémech není tato funkce podporována.
Default obnovuje původni nastavení.

V záložce barvy se nastavují barvy jednotlivých prvků.


Další panely programu

O programu


Import slovíček


Export slovíček


Statistika zkoušení


 

Leoš Maršálek (c) 2005 Leos.Marsalek@tiscali.cz