Language VI

Copyright

Program je vytvořen jako freeware, což znamená, že se může využívat k nekomerčním účelům. Jediné komerční využití je možné ve výuce na školách. Na tomto místě bych upozornil vydavatele příloh časopisů, že pro vydání tohoto programu potřebujete souhlas autora programu. Předejde se tak problémům, které vznikly při neoprávněném vydání předchozí verze programu na CD jednou nejmenovanou firmou.
Pokud budete spokojeni s tímto programem, tak navštivte mé stránky goro.czweb.org. Čím více stránek na této adrese navštívíte, tím větší užitek z vývoje tohoto programu budu mít. Ohodnocen budu ze zobrazené reklamy a ta se počítá na počet zobrazených bannerů. Sem tam můžete i kliknout na některý banner.
 

Leoš Maršálek (c) 2005 Leos.Marsalek@tiscali.cz